Startsida


Kompetens kring internationell moms sedan 1994

Skriv ut

Din partner när du behöver reda ut moms i andra länder, ex momsplikt , momsregistrering, momsredovisning och momsåtervinning!

Vi jobbar även med Kapitalläckage!

Vi är en del av Svea Ekonomi, som är en av Nordens ledande koncerner inom bland annat optimering av betalflöden. Koncernen omsätter ca 1 miljard kr och har ca 600 anställda, koncernen är representerad via egna bolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland, Holland, Schweiz, Österrike och Tyskland. I övriga världen via ombud

Våra tjänster:  

Momsregistrering och löpande redovisning inom EU

Företag använder idag EU som sin hemmamarknad. Det gör att företag allt oftare gör affärer som bedöms vara beskattningsbara i ett annat EU land. Då blir en momsregistrering i ett annat EU land ibland nödvändig. Ett företag som har ett affärsupplägg som medför skattskyldighet i ett annat land kan inte välja om de skall göra en momsregistrering eller inte. De blir helt enkelt skyldiga att genomföra en momsregistrering och därmed också löpande momsredovisning. Att inte momsregistrera sig ses i det aktuella landet som lika allvarligt som Skatteverket ser på företag som undanhåller moms här.

Exempel på affärstransaktioner som kan leda till en momsregistrering är:

*Varulager när ett lager läggs upp i ett annat land bör man kontrollera om en momsregistrering är nödvändig.

*Lokal omsättning
 Ett företag som köper och säljer en vara i ett och samma land kan behöva göra en lokal momsregistrering i landet ifråga.

*Försäljning till privatpersoner, e-handel Företag som säljer till privatpersoner i annat EU land måste momsregistrera sig när omsättningen överskrider det landets gränsvärden.  Det finns fler exempel Läs mer här 


Momsåtervinning:

Det krävs kunskap och rutiner för att lyckas med momsåtervinning och svenska företag går idag miste om stora summor pengar genom att inte hantera sin momsåtervinning korrekt. VAT Adviser är sedan många år Sveriges ledande företag inom det här området.

VAT Adviser bistår företag i frågor som rör internationell moms och EU-moms i synnerhet. Förutom rådgivning svarar vi för den praktiska hanteringen av momsåtervinning. Vi har utvecklat helt unika metoder för identifikation och granskning av allegat, metoder, genom vilka vi ofta markant ökar vår kunds momsåtervinning.

Vidare svarar VAT Adviser för alla deklarations- och ansökningshandlingar samt för kontakten med berörda skattemyndigheter inom Europa. VAT Advisers uppdrag börjar med identifikation av återvinningsbar moms och är inte avslutat förrän återvunnet belopp finns på kundens bankkonto.

Det är även en självklarhet att rapporteringssystem skall fungera tillfredställande, så att kunder har möjlighet att följa sin momsåtervinning närhelst de så önskar. VAT Advisers uppdragsgivare inom momsåtervinning återfinns i samtliga världens kontinenter, med tyngdpunkt på stora företagskoncerner.  Läs mer HÄR

Kapitalläckage, ett faktum i alla företag!

Många företag är omedvetna om  att det kapitalläckage som i princip finns i alla bolag, ofta uppgår till betydande belopp.  Tjänsten Recovery Audit eller Kapitalläckage som vi kallar den på svenska, har funnits i många år, främst i USA. På senare tid har tjänsten även fått ordentlig spridning i Europa och Sverige och allt fler företag genomför dessa kontroller.

Företag tenderar ofta att lita på sina egna kontrollsystem och internrevisorer och upplever därigenom att de inte har något kapitalläckage, eller i alla fall väldigt lite kapitalläckage. Mot det talar det faktum  att företag som arbetar med kapitalläckage mycket sällan går tomhänta från ett kapitalläckageprojekt. Något som  naturligtvis pekar på motsatsen.

Vi på VAT Adviser har arbetat med att identifera förlorade medel i våra kunders system i mer än 10 år. Vi ingår i en koncern där alla i vardagen arbetar med likviditetsförbättrande åtgärder. De kompetenser och erfarenheter som vi har samlat inom det här området är unika i Sverige. Funderar Ni på att genomföra ett kapitalläckageprojekt så tveka inte att kontakta oss. Det kommer att löna sig. Läs mer här 

Momskonsulter:

Mervärdesskattefrågan och dess behandling kan vara av avgörande betydelse i olika internationella affärssammanhang. Därför kontaktas våra momskonsulter ofta redan i planeringsstadiet, både när enskilda affärer skall genomföras och transaktioner av mer löpande karaktär.

Det team av momskonsulter som arbetar med problemlösning har mångårig erfarenhet och är språkmässigt sammansatt för att kommunicera med flertalet skattemyndigheter inom Europa. Detta tillsammans med väl upparbetade myndighetskontakter innebär att vi kan erbjuda lösningar även på
 komplicerade mervärdesskattefrågor.

Momsakuten

Vi svarar på frågor kring:

  • Momsåtervinning från andra länder, har Ni gjort en deklaration som ej lyckats eller har frågor kring en deklaration som Ni skall göra?
  • Momregistrering i andra länder
  • Momsredovisning i andra länder
  • Internationella affärsupplägg och dess följder (ofta är dessa frågor så stora så att telefonrådgivning inte är att rekommendera)
  • Momsfrågor i samband med fakturor

Har du en fråga som du inte tror behöver en lång utredning av en momskonsult? Ring i så fall till vår momsakut och tala med någon av våra erfarna momsrådgivare. Vi lämnar snabba svar på lite enklare frågor i och kring internationell moms. Varför vänta i flera dagar på ett svar när man kan få ett direkt?

Tel nr 0900 105 50 50 / Samtalstaxa 30 kr per minut. 

Momsutbildning:

Vi på VAT Adviser har vid vårt arbete med svenskt näringsliv noterat en brist på kompetens gällande redovisning av moms vid internationell handel. Det kan vara allt ifrån hur man självbeskattar sig vid inköp av vara från utländsk säljare i Sverige eller vid unionsinterna förvärv av varor till Sverige eller vid inköp av tjänst tillhandahållen från säljare i annat EG-land till att man faktiskt är skattskyldig för moms och därigenom behöver momsregistreras i annat land. För att hjälpa till med att avhjälpa denna brist har vi med utgångspunkt i vårt eget dagliga redovisningsarbete tagit fram kurser i hur moms skall redovisas och hanteras vid köp och försäljning av varor eller tjänster i andra EU Länder. Läs mer Här

 

Har Ni frågor om VAT Adviser´s tjänster är Ni varmt välkomna att kontakta oss.

Postadress: , Box 2149 SE-433 13 Göteborg Sweden
Besöksadress: Otterhällagatan 12

Business Area Manager:  Stefan Ekmark 031 708 72 08
E-mail:Stefan Ekmark
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Internet: www.vatadviser.se


Sök

Logga inAnnons
Annons