Startsida


Nationell och internationell moms sedan 1994

Skriv ut

Svea VAT Adviser AB är en del av Svea Ekonomi. Koncernen omsätter ca 2 miljarder kr och har ca 1000 anställda, koncernen är representerad via egna bolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland, Holland, Schweiz, Österrike, Tyskland och i princip hela Östeuropa. I övriga världen via ombud

Våra tjänster: Momskonsulter i Sverige och Internationellt, Momsregistrering och löpande redovisning i Sverige och internationellt, Momsåtervinning, Momsutbildningar.


Momskonsulter:

Vi känner att vår nisch inom momsen är att vi kan vara en partner till dig för moms i Sverige såväl som i alla andra länder. Så hos oss har du en partner inom moms för alla länder. Vi har byggt upp nätverk för att hantera moms överallt sedan 1994 och hanterar det mesta från vårt kontor i Sverige.

Mervärdesskattefrågan och dess behandling kan vara av avgörande betydelse i olika affärstransaktioner. Därför kontaktas våra momskonsulter ofta redan i planeringsstadiet, både när enskilda affärer skall genomföras och transaktioner av mer löpande karaktär. Men det är också vanligt att man kontaktar oss när man redan har fått problem med momsen

Exempel på frågor som ni med fördel kan ställa till oss:

Fastighetsmoms:

Inom området finns en del regler att tänka på för att möjligheten att dra av ingående moms inte ska gå förlorad eller begränsas. Äger ni er fastighet men hyr ut till andra också? Se till att ni gör rätt för att få behålla er avdragsrätt. Speciella regler gäller. Momsfri eller blandad verksamhet hos hyresgästen? Hyr ni ut en klart avgränsad yta, om inte kan det påverka er avdragsrätt. Vad säljer ni egentligen, hyra av lokal eller något annat? Att bygga ut, bygga om eller bygga nytt innebär utmaningar kring momsen. I vilket läge behöver ni registrera er hos Skatteverket för frivillig skattskyldighet? 

Blandad verksamhet momsfrågor:

Har ni en del av verksamheten som är momsfri och en del som är momspliktig. Vilka kostnader är gemensamma för hela verksamheten? Vilka fördelningsnycklar kan ni använda, hur fastställer ni dessa för att Skatteverket ska bli nöjda? 

Holdingbolag momsfrågor:

Bedriver moderbolaget fullt ut momspliktig verksamhet eller vilken verksamhet bedrivs? Tillhandahåller moderbolaget momspliktiga tjänster till alla sina dotterbolag? Vilka kostnader är avdragsgilla i moderbolaget? Detta är exempel på frågor ni kan behöva ställa er för att avdragsrätten inte ska påverkas. 

.
Vår vision är att vi skall göra livet lite lättare för dig som kund till oss och det genomsyrar vår verksamhet.Det team av momskonsulter som arbetar med problemlösning har mångårig erfarenhet och är språkmässigt sammansatt för att kommunicera med flertalet skattemyndigheter inom Europa. Detta tillsammans med väl upparbetade myndighetskontakter innebär att vi kan erbjuda lösningar även på komplicerade mervärdesskattefrågor.Momsakuten
Har du en fråga som du inte tror behöver en lång utredning av en momskonsult? Ring i så fall till vår momsakut och tala med någon av våra erfarna momsrådgivare. Vi lämnar snabba svar på lite enklare frågor i och kring Svensk och internationell moms. Varför vänta i flera dagar på ett svar när man kan få ett direkt? Varför gratis kan man undra? Svaret på det är att vi hoppas att du blir en kund när du väl kommit i kontakt med oss.
 Ring 0738 01 89 21 så ser vi hur vi kan hjälpa dig.


Momsregistrering och löpande redovisning i EU
Exempel på affärstransaktioner som kan leda till en momsregistrering är:
*Varulager när ett lager läggs upp i ett annat land bör man kontrollera om en momsregistrering är nödvändig.
*Lokal omsättning Ett företag som köper och säljer en vara i ett och samma land kan behöva göra en lokal momsregistrering i landet ifråga.
*Försäljning till privatpersoner, e-handel Företag som säljer till privatpersoner i annat EU land måste momsregistrera sig när omsättningen överskrider det landets gränsvärden.  Det finns fler exempel Läs mer här 
Företag använder idag EU som sin hemmamarknad. Det gör att företag allt oftare gör affärer som bedöms vara beskattningsbara i ett annat EU land. Då blir en momsregistrering i ett annat EU land ibland nödvändig. Ett företag som har ett affärsupplägg som medför skattskyldighet i ett annat land kan inte välja om de skall göra en momsregistrering eller inte. De blir helt enkelt skyldiga att genomföra en momsregistrering och därmed också löpande momsredovisning. Att inte momsregistrera sig ses i det aktuella landet som lika allvarligt som Skatteverket ser på företag som undanhåller moms här.

Momsåtervinning:
Det krävs kunskap och rutiner för att lyckas med momsåtervinning och svenska företag går idag miste om stora summor pengar genom att inte hantera sin momsåtervinning korrekt. VAT Adviser är sedan många år Sveriges ledande företag inom det här området.

VAT Adviser bistår företag i frågor som rör internationell moms och EU-moms i synnerhet. Förutom rådgivning svarar vi för den praktiska hanteringen av momsåtervinning. Vi har utvecklat helt unika metoder för identifikation och granskning av allegat, metoder, genom vilka vi ofta markant ökar vår kunds momsåtervinning.
Vidare svarar VAT Adviser för alla deklarations- och ansökningshandlingar samt för kontakten med berörda skattemyndigheter inom Europa. VAT Advisers uppdrag börjar med identifikation av återvinningsbar moms och är inte avslutat förrän återvunnet belopp finns på kundens bankkonto.
Det är även en självklarhet att rapporteringssystem skall fungera tillfredställande, så att kunder har möjlighet att följa sin momsåtervinning närhelst de så önskar. VAT Advisers uppdragsgivare inom momsåtervinning återfinns i samtliga världens kontinenter, med tyngdpunkt på stora företagskoncerner.  Läs mer HÄR

Momsutbildning:
 
Vi på VAT Adviser har vid vårt arbete med svenskt näringsliv noterat en brist på kompetens gällande redovisning av moms vid internationell handel. Det kan vara allt ifrån hur man självbeskattar sig vid inköp av vara från utländsk säljare i Sverige eller vid unionsinterna förvärv av varor till Sverige eller vid inköp av tjänst tillhandahållen från säljare i annat EG-land till att man faktiskt är skattskyldig för moms och därigenom behöver momsregistreras i annat land. För att hjälpa till med att avhjälpa denna brist har vi med utgångspunkt i vårt eget dagliga redovisningsarbete tagit fram kurser i hur moms skall redovisas och hanteras vid köp och försäljning av varor eller tjänster i andra EU Länder. Läs mer Här


Har Ni frågor om VAT Adviser´s tjänster är Ni varmt välkomna att kontakta oss.
Besöksadress: Otterhällagatan 12
Business Area Manager:  Vanja Lazic 031 708 72 08
E-mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Internet: www.vatadviser.sePostadress: , Box 2149 SE-433 13 Göteborg Sweden
Sök

Annons
Annons