Startsida Kapitalläckage


Kapitalläckage, ett faktum i alla företag! 

Många företag är omedvetna om  att det kapitalläckage som i princip finns i alla bolag, ofta uppgår till betydande belopp.  Tjänsten Recovery Audit eller Kapitalläckage som vi kallar den på svenska, har funnits i många år, främst i USA. På senare tid har tjänsten även fått ordentlig spridning i Europa och Sverige och allt fler företag genomför dessa kontroller.

Företag tenderar ofta att lita på sina egna kontrollsystem och internrevisorer och upplever därigenom att de inte har något kapitalläckage, eller i alla fall väldigt lite kapitalläckage. Mot det talar det faktum  att företag som arbetar med kapitalläckage mycket sällan går tomhänta från ett kapitalläckageprojekt. Något som  naturligtvis pekar på motsatsen.

Vi på VAT Adviser har arbetat med att identifera förlorade medel i våra kunders system i mer än 10 år. Vi ingår i en koncern där alla i vardagen arbetar med likviditetsförbättrande åtgärder. De kompetenser och erfarenheter som vi har samlat inom det här området är unika i Sverige. Funderar Ni på att genomföra ett kapitalläckageprojekt så tveka inte att kontakta oss. Det kommer att löna sig.

Kapitalläckage vad letar vi efter:

 • Dubbelbetalning
 • Betalning i fel valuta
 • Felkonterade belopp
 • Felhanterade kreditfakturor
 • Felaktigt hanterad moms
 • Kundspecifika aktiviteter

Processen för kapitalläckagearbetet:

 • Projektplan sätts tillsammans med kund
 • Informationsinsamling, databas laddas hem enligt spec
 • Start av kontrollarbetet
 • Delrapport av vilket kapitalläckage som identifierats
 • Analys av kontrollarbetet
 • Kontroll på plats hos kund (utförs av Svea VAT Adviser)
 • Återföring av kapitalläckage (utförs av Svea VAT Adviser)
 • Slutrapport
 • Fakturering (procent på återförda belopp)

Kompetenser inom Svea koncernen: 

 • Erfarenhet av kapitalläckagearbete sedan år 2000 (Svea VAT Adviser)
 • Expertis på återbetalningskrav när så krävs (Svea Inkasso)
 • Expertis kring legitimitet av återbetalningskrav (Svea Juridiska)
 • Felhanterade kreditfakturor
 • Rättslig prövning av återbetalningskrav (Svea Juridiska)
 • Momsredovisningar internationella och svenska (Svea VAT Adviser)
 • Koncernen omsätter ca 1 miljard kr och har ca 600 anställda, koncernen är representerad via egna bolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge,Estland, Lettland, Holland, Schweiz, Österrike och Tyskland. I övriga världen via ombud.
 • Datatekniskt finns en stor IT avdelning inom koncernen som servar de egenproducerade systemen samt de kunder som dessa används hos.


Sök

Logga inAnnons
Annons