Startsida Momsåtervinning Leverantörsfakturor


Leverantörsfakturor

Från de flesta länder inom EU och även från Island, Norge och Schweiz återbetalas i allmänhet den moms som debiteras i leverantörsreskontra. För ett större företag brukar 90-95% av den totala återvinningsbara volymen ligga i leverantörsreskontra. Det är därför mycket viktigt att systemen för identifikation och återvinning av dessa fakturor är bra. Förändringen av reglerna för beskattning av tjänster inom EU, medlemsländernas olika tolkning av bestämmelserna samt att medlemsländerna i olika utsträckning infört regler om omvänd beskattning/Reverse Charge vid utländsk säljares försäljning i det egna landet, har gjort det snårigt för utländska företag att återvinna moms. Moms som inte skulle ha blivit debiterad från början går t.ex. inte att återvinna från skattemyndigheten. VAT Adviser hjälper till med bedömningarna och strävar efter att få all moms reglerad.

 

 

Utställningar: 

 

Kostnader för utställningar, mässor och kurser faktureras inom EU i allmänhet utan moms, eftersom sådana tjänster enligt den nya huvudregeln för beskattning av tjänster ska beskattas i köparens och inte i säljarens land (det som vi i Sverige kallar för omvänd skattskyldighet/Reverse Charge). Fakturering för tillträde till sådana evenemang utgör ett undantag och ska ske med moms från det land där evenemanget hålls. Bedömningen av vad som räknas vara tillträde kan variera mellan medlemsländerna, varför det i praktiken kan vara svårt att avgöra om fakturan ska innehålla moms eller inte. Därtill kommer att vissa tjänster som tillhandahålls under mässor (t.ex. hyra av golvutrymme för uppställande av monter, strömförsörjning eller bevakningstjänster), om de tillhandshålls separat, kan räknas vara andra tjänstetyper som också enligt de nya reglerna utgör undantag till huvudregeln,  t.ex. fastighetstjänsterna.

 

Liknande bedömning måste också göras för kostnader avseende utställningar och kurser. VAT Adviser hjälper till med dessa bedömningar och ser till att all moms, korrekt debiterad eller inte, i mest möjliga mån blir reglerad.

 

Utveckling / Produktion:  

 

De flesta tjänster faktureras utan moms på grund av de nya reglerna.

Produktionsverktyg som finns hos utländsk tillverkare faktureras med utländsk moms, om köparen blir ägare av verktyget. Om den utländska tillverkaren inte lämnar ifrån sig ägarrätten fakturerar han endast för rättigheten att använda verktyget, som är en tjänst enligt huvudregeln och faktureras därför utan moms. Gränsdragningen kan vara svår att göra. VAT Adviser hjälper till med dessa bedömningar. 

Inrikes försäljning av varor i andra länder faktureras med utländsk moms som kan återvinnas under vissa förutsättningar. VAT Adviser hjälper självklart till med bedömningen. 

 Sök

Annons
Annons