Startsida Momsregistrering i utlandet


Momsregistrering och löpande redovisning inom EU 

Företag använder idag EU som sin hemmamarknad. Det gör att företag allt oftare gör affärer som bedöms vara beskattningsbara i ett annat EU land. Då blir en momsregistrering nödvändig. Ett företag som gör den sortens affärer har inget val utan skall göra en momsregistrering, om inte riskerar företaget böter och straffavgifter.

Exempel på affärstransaktioner som kan leda till en momsregistrering är:

*Varulager när ett lager läggs upp i ett annat land bör man kontrollera om en momsregistrering är nödvändig.

*Lokal omsättning
Ett företag som köper och säljer en vara i ett och samma land kan behöva göra en lokal momsregistrering i landet ifråga.

*Försäljning till privatpersoner Företag som säljer till privatpersoner i annat EU land måste momsregistrera sig när omsättningen överskrider det landets gränsvärden.

 *Överföring av varor i samband med tillhandahållande av fastighetstjänst.  Om man levererar en så stor maskin eller anläggning inklusive installation att kundens fastighet i det andra landet behöver byggas om eller byggas ut för att ta levererad maskin eller anläggning i bruk, kan leveransen räknas vara fastighetstjänst. Fakturan till den utländska slutkunden behöver i allmänhet inte uppta moms och köparen förvärvsbeskattar sig och redovisar in moms i sitt land, men säljaren av en sådan anläggning kan ändå behöva momsregistrera sig på grund av att överföringen av anläggningen ska redovisas som en införsel i köparens land.

*Långa projekt i andra länder där det utländska företaget är den som driver projektet: Om ett utländskt företag driver ett projekt  under lång tid (över 9 månader) i ett annat EU-land kan det utländska företaget anses ha driftställe och behöver därför momsregistreras i landet. Det kan t.ex. bli aktuellt vid installationsprojekt med ”turn-key-villkor” och efterföljande serviceåtagande i köpekontraktet.

VAT Adviser hjälper ett stort antal företag med momsregistrering i andra länder samt med att hantera därpå löpande moms redovisning. VAT Adviser hanterar i princip all momsregistrering via sitt kontor i Mölndal. I vissa fall krävs ombud i landet där bolaget blivit gjort sin momsregistrering men kommunikationen går i alla fall via VAT Adviser. En kund kan alltså oavsett om de har en momsregistrering eller flera ändå ha en och samma samtalspartner här i Sverige. 

Tjänster som VAT Adviser utför inom detta område:

-Momsregistrering i Sverige eller annat land
-Löpande momsredovisning
-Kvartalsrapporter
-Årsrapporter
-Intrastatredovisning

Vi hjälper Er med momsregistrering b.la. i följande länder:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,Holland, Irland,Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbrittanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, ÖsterrikeSök

Annons
Annons