Startsida Momsregistrering i EU Momsregistrering i Österrike


Momsregistrering i Österrike


Momsregistrering i Österrike / VAT Registration Austria / Valuta: EUR /Moms heter Mehrwertsteuer, förkortat Mwst / EU medlem: Ja / Format momsnummer: AT U99999999 (9 tecken varav U är det första)  / Momssatser: 20 %, 13%, 10%

 Momsregistrering i Österrike

Utländska företag som saknar etablering i Österrike, men som säljer tjänster i Österrike, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade (s.k. monteringsleveranser), kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Österrike tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är verksamheter som är momsregistrerade i Österrike. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Däremot måste utländska företag som säljer varor utan att installera dem inrikes i Österrike momsregistrera sig, då Reverse Charge inte tillämpas vid ren varuförsäljning (undantag finns när man säljer viss elektronisk utrustning såsom mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning t.ex. walkie talkies, men även spelkonsoler, lap tops, ipads etc., men även vid försäljning av gas och elektricitet där Reverse Charge tillämpas).

Följande transaktioner utgör förutom inrikes varuförsäljning exempel på när momsregistrering blir nödvändig i Österrike:

  •         Internetförsäljning till privatpersoner i Österrike av varor (när värdet övergår tröskelvärdet för distansförsäljning f n EUR 35 000) 
  •         Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Österrike
  •           Varutransporter från Österrike till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag
  •           Persontransporter i Österrike
  •           Eget varulager i Österrike
  •           Affärsledning på plats i Österrike
  •           Inköp av varor från EU till Österrike eller försäljning av varor till EU från Österrike
  •           Import till eller export från Österrike
  •           Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Österrike) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Österrike

Ansökan om momsregistrering i Österrike, görs på blanketten Verf19 ”Fragebogen für das Veranlagungsverfahren”. Sedan ska också firmatecknarens/firmatecknarnas underskrift verifieras på blanketten Verf26 ”Unterschriftsprobenblatt”. Båda blanketter inklusive vissa föreskrivna dokument från svenska myndigheter såsom momsintyg från Skatteverket och handelsregisterutdrag från Bolagsverket, skickas sedan till Finanzamt Graz-Stadt som handlägger momsregistreringen av utländska bolag.

Momsregistrering i Österrike brukar ta cirka 6 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett österrikiskt skattenummer. Köper man eller överför man egna varor till Österrike från andra länder eller säljer eller överför man egna varor från Österrike till andra länder behöver man också ett VAT nummer (format AT U99999999). Det får man i så fall se till att ansöka om i registreringsblanketten.    

Frivillig momsregistrering i Österrike är tillåten under förutsättning att det utländska företaget inte har annan försäljning i Österrike än sådan som beskattas av den österrikiska köparen under åberopande av Reverse Charge proceduren, men i sin tur har inköp i Österrike för att kunna tillhandahålla köparen det som denne har beställt (t.ex. vid inköp av utrustning till monteringsleveranser). Om den utländske säljaren inte önskar registrera sig i den sådan situation kan denne istället använda sig av momsåtervinningsförfarandet för att få tillbaka momsen. 

Om ett utländskt företag har skattepliktig verksamhet i Österrike och inte registrerar sig kan bötesbelopp upp till EUR 5 000 utdömas. Sedan kan förseningsavgifter för sent inlämnade momsrapporter utdömas upptill 10 % av momsen som ska betalas eller 1 % av värdet av summan som har rapporterats i en periodisk sammanställning som är sen (upptill EUR 2 200 per rapport). 

Momsredovisning i Österrike

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man är sen att lämna momsredovisningar kan förseningsavgifter utdömas som kan uppgå till 10 % av den moms som ska betalas. Om man bedriver EU-handel från Österrike ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om man missar att lämna periodisk sammanställning i Österrike kan en förseningsavgift av 1 % av varuvärdet (upptill EUR 2 200 per rapport) utdömas. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat. Om man missar detta kan också förseningsböter komma att utdömas (upptill EUR 1 090).

 Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Österrike liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa. Det finns t.ex. en specialbestämmelse i Österrike som säger att den österrikiska kunden har ansvaret för att betala in momsen till skattemyndigheten istället för den utländske säljaren (s.k. withholding tax). Om kunden inte betalar blir den utländske säljaren betalningsskyldig. 

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet. Det sistnämnda är vad som är aktuellt i Österrike.

Upplever ni detta som betungande? Lugn! Vi har lång och bred erfarenhet av att hantera momsregistrering och löpande redovisning i Frankrike, och vi har de auktorisationer och kunskaper som krävs för detta! 


Kontakta mig om du vill ha hjälp!

.
Stefan Ekmark, Affärsområdeschef

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

031 708 72 08
Sök

Annons
Annons