Momsåtervinning

Det krävs kunskap och rutiner för att lyckas med momsåtervinning och svenska företag går idag miste om stora summor pengar genom att inte hantera sin momsåtervinning korrekt. VAT Adviser är sedan många år Sveriges ledande företag inom det här området.

VAT Adviser bistår företag i frågor som rör internationell moms och EU-moms i synnerhet. Förutom rådgivning svarar vi för den praktiska hanteringen av momsåtervinning. Vi har utvecklat helt unika metoder för identifikation och granskning av allegat, metoder, genom vilka vi ofta markant ökar vår kunds återvinningsbara momsvolym.

Vidare svarar VAT Adviser för alla deklarations- och ansökningshandlingar samt för kontakten med berörda skattemyndigheter inom Europa. VAT Advisers uppdrag börjar med identifikation av återvinningsbar moms och är inte avslutat förrän återvunnet belopp finns på kundens bankkonto.

Det är även en självklarhet att rapporteringssystem skall fungera tillfredställande, så att kunder har möjlighet att följa återvinningsarbetet närhelst de så önskar. VAT Advisers uppdragsgivare inom momsåtervinning återfinns i samtliga världens kontinenter, med tyngdpunkt på stora företagskoncerner.

EU-flagga

Vem kan få momsåtervinning från andra EU länder?

Företag och juridiska personer som debiterats moms på varor eller tjänster som köpts inom EU och som är momsregistrerade i sitt hemland har rätt att ansöka om momsåtervinning. Våra vanligaste uppdrag är att:

  • Bistå svenska bolag att återvinna moms från andra EU-länders skattemyndigheter.
  • Återvinna moms från svenska skattemyndigheten till bolag, baserade i andra länder.
  • Hjälpa bolag utanför Europa att återvinna av moms som betalts i länder inom EU.

Momsåtervinning kan göras från följande länder

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike