Momsregistrering i Tyskland

Momsregistrering i Tyskland

Tyskland

Valuta: EUR
Moms heter Mehrwertsteuer, förkortat MWST
EU
medlem: Ja
Format momsnummer: DE999999999 (DE+9 siffror vid EU-handel) eller Steuer-Nummer 99/99999/99 (vid inrikes handel
Momssats: 19%, 7%

Utländska företag som saknar etablering i Tyskland, men som säljer tjänster i Tyskland, t.ex. fastighetstjänster eller varor som installeras, kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Tyskland tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är tyskregistrerade verksamheter. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Däremot måste utländska företag som säljer varor inrikes i Tyskland momsregistrera sig, eftersom Reverse Charge inte tillämpas vid ren varuförsäljning.

Förutom för inrikes varuhandel kan det utländska företaget bli momspliktigt i Tyskland om det t.ex. bedriver någon av följande verksamheter:

  • Internetförsäljning till privatpersoner i Tyskland av varor (när värdet övergår tröskelvärdet för distansförsäljning f n EUR 100 000)
  • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Tyskland
  • Varutransporter från Tyskland till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag
  • Persontransporter i Tyskland
  • Eget varulager i Tyskland
  • Affärsledning på plats i Tyskland
  • Inköp av varor från EU till Tyskland eller försäljning av varor till EU från Tyskland
  • Import till eller export från Tyskland
  • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar eller busstransfers i Tyskland) som förekommer vid konferenser, mässor etc.
VAT Adviser

 

Momsregistrering i Tyskland

Ansökan om momsregistrering i Tyskland, görs på särskilda blanketter som skickas till Finanzamt i Tyskland. Blanketterna är avfattade på tyska och består av totalt 12 sidor inklusive bilagor. På blanketterna ska detaljerad information lämnas om planerad verksamhet, uppskattad omsättning av de skattepliktiga aktiviteterna, eventuella driftställen, ägarstrukturer etc. M a o rätt så krångligt att fylla i inte minst med tanke på att allt står på tyska. Man ska givetvis ansöka om momsregistrering i god tid innan de skattepliktiga aktiviteterna påbörjas, men man kan också registrera sig retroaktivt. Momsregistrering i Tyskland brukar ta 2-3 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett ”Steuernummer”. Har man ansökt om ett VAT-nummer meddelas detta separat.

Ett utländskt företag kan också frivilligt momsregistrera sig i Tyskland, om man så önskar.

Upplever du det här betungande? Lugn!

Vi har lång och bred erfarenhet av att hantera momsregistrering och löpande redovisning i Tyskland och vi har de auktorisationer och kunskaper som krävs för detta! Kontakta oss här

Momsredovisning i Tyskland

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man bedriver EU-handel till och från Tyskland eller för över egna varor till Tyskland t.ex. vid varulager eller varor som ska installeras i fast egendom, ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat.

Försent inlämnade deklarationer och inbetald moms kan leda till förseningsavgifter (enligt §240 Abgabenordnung cirka 1 % av momssumman som ska betalas per påbörjad månad).
(https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__240.html)

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Tyskland liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa. Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet.

I Tyskland lämnar man sina deklarationer via ELSTER. När man har fått sitt Steuernummer går det att registrera in sig i ELSTER och utföra steg 1 och 2. Sedan får man en kod med posten, kan utföra steg 3 i registreringen och får ett certifikat nedladdat som i sin tur ger tillgång till möjligheten att lämna elektroniska momsdeklarationer. Såväl deklarationerna som anvisningarna för ifyllandet  finns endast avfattade på tyska.